Lakeuden Sisäilmamestarit

lsim_tarjous

lsim_alasivun_banneri

Referenssit

Lakeuden Sisäilmamestarit omaa vuosien kokemuksen vaativista taloyhtiöiden, julkisten kiinteistöjen ja tuotantolaitosten ilmanvaihtojärjestelmien huoltotöistä. 

 


 

Huoltokohde: KOY Puistopolku 10

LÄHTÖKOHDAT

Puhdistus- ja huoltotöiden lähtökohtana oli annettu tarjous koskien kiinteistön puhdistustöitä sekä mittaus ja säätötöitä joita ei ollut taloyhtiöön aikaisemmin suoritettu.

 

ILMENNEET TARPEET

Välittömästi puhdistus- ja huoltotöiden aloituksessa havaittiin merkittäviä vikoja ja puutteita koskien ilmanvaihtojärjestelmän puhtautta ja järjestelmän toimintaa. Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmässä havaittiin mm. rikkoutuneita villaeristeitä pääte-laitteissa sekä ilmanvaihtokojeissa jotka ”luovuttivat” villakuituja kiinteistön sisäilmaan tuloilmakanaviston kautta. Myös pääte-laitteiden useita palopeltejä havaittiin lauenneiksi mikä oli estänyt kyseisten huoneistojen ilmanvaihdon kokonaan. Huolto ja saneeraustarpeita lisäsi entisestään ilmamääriltään alimitoitetut ilmanvaihtokojeet sekä vuotavat päätelaitteiden tiivisteet.

 

RATKAISUT JA HYÖDYT

Ilmenneiden tarpeiden perusteella kohteen ilmanvaihtojärjestelmään päädyttiin tekemään kattava sisäilmasaneeraus, joka kattoi mm. ilmanvaihtokojeiden ja pääte-laitteiden kuitukorjauksen Dacron kuitukorjauksella sekä äänenvaimentimien pinnoituksen Grafoseal pölynsidontapinnoituksella. Kiinteistön kolmos- ja neloskerrosta palvelevan ilmanvaihtokojeen sähkömoottorit vaihdettiin tehokkaampiin vaaditun ilmanvaihdon takaamiseksi huoneistoissa. Illmanvaihtokojeet varustettiin myös uusilla suodatinkiskoilla suodattimien tiiveyden varmistamiseksi.

Suoritettujen saneeraus toimenpiteiden avulla varmistettiin kiinteistöön energiatehokas sekä ennen kaikkea terveellinen ja puhdas sisäilma ja ilmanvaihto. Suoritettujen toimenpiteiden avulla saavutettiin myös kiinteistön sisäilman villakuiduttomuus sekä optimaalinen ilmanvaihto.

 


  

Huoltokohde: Jokamuovi Oy, Evijärvi

LÄHTÖKOHDAT

Lähtökohtana Jokamuovi Oy:n ilmanvaihtojärjestelmää lähdettiin kartoittamaan ilmanvaihtojärjestelmän paloturvallisuuden ja energiataloudellisuuden näkökulmasta. Myös toimiston sisäilmanlaatua haluttiin kohottaa merkittävästi.

 

ILMENNEET TARPEET

Veloituksettoman ilmanvaihtojärjestelmän kartoituksen yhteydessä keskeisimmin esiin nousivat tuotantouunien poistoilmailmakojeiden lämmöntalteenottopatterien alhainen hyötysuhde ja näin ollen myös tuotantotiloja palvelevien tuloilmakojeiden korkea energiankulutus.

 

RATKAISUT JA HYÖDYT

Jokamuovi Oy:n toimitiloissa lähdettiin hakemaan ratkaisua toimiston sisäilma ongelmiin sekä tuotantotiloja palvelevien tulo- ja poistoilmakojeiden energiatehokkuuden ja paloturvallisuuden nostamiseen.

Kartoituksen pohjalta puhdistettavaksi ja huollettavaksi valittiin toimiston poistoilmakanavat ja laitteet sekä korvausilmaventtiilit. Myös toimistotilojen korvausilmaventtiileitä lisättiin toimistohuoneiden sisäilman laadun kohottamiseksi halutulle tasolle.

Tuotantotilojen energiataloudellisuuden nostamiseksi, puhdistettavaksi kohteiksi tuotantotiloissa otettiin tulo- ja poistoilmakojeet jotka oli varustettu lämmöntalteenotolla. Kojeiden pitkän huoltovälin vuoksi ilmanvaihtokojeiden pinnat sekä nestekiertoiset lämmöntalteenottopatterit pestiin liuotin ja korkeapainepesulla jonka myötä tuotantotilojen lämmityskustannuksia saatiin laskettua merkittävästi.

Tuotantotilojen tulo- ja poistoilmakanavat puhdistettiin sekä osaa kanavista vaihdettiin uusiin ilmanvaihtojärjestelmän paloturvallisuuden ja sisäilmanlaadun takaamiseksi.

 


 

Viimeisimpiä referenssikohteita:

• Atria, Seinäjoki

• Valio, Seinäjoki

• Sevas Oy

• Senaatti-Kiinteistöt

• Jokamuovi Oy

• Etelä-Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry